Folkets ildsjelpris: – Er det klubber som spør etter hjelp, så pleier jeg å trø til