Timanns-Blink ble reddet av leiesoldatene: – Dette var både deilig og fortjent