Uwe Rösler ble mandag den åttende eliteserietreneren som har mistet eller forlatt jobben i løpet av 2006. Investor Per Berg skal ha vært veldig klar på at tyskeren og hans assistent, Gunnar Halle, ikke var de rette til å ta laget videre etter to fjerdeplasser og to finaler siden de tok over før 2005-sesongen.

Berg kom i forrige uke med kritikk, ikke bare av resultatene, men særlig av måten laget har spilt på under Rösler.

Johan Olaisen, professor i ledelse og organisasjon — kompetanseledelse, ved BI i Oslo mener dette er en helt utenkelig situasjon i næringslivet.

- Det er ganske fantastisk om investorer, gjennom sine investeringer, skal bestemme hvordan laget skal spille. Da er det nærmest patriarkisk, de ser på det som sin eiendom. Det er absurd, sier Olaisen til Aftenposten.

— Du kan selv tenke deg om en av Aftenpostens eiere skulle blande seg inn i hvordan sportsredaktøren styrer avdelingen. Du ville kalt det galskap. Jeg kjenner ikke til slik detaljstyring i næringslivet, og å bestemme hva slags spillestil laget skal ha, det er detaljstyring.

Lang eller kort sikt?

Samtidig tror Olaisen Norge taper terreng internasjonalt når over halvparten av klubbene bytter trener i løpet av en sesong.

— Ut ifra forskning og mine opplevelser fra norske bedrifter, kan jeg si at hyppige skifter gjør at man oppnår det motsatte av det som er ønskelig. Det blir ingen kultur og ikke noe samspill i organisasjonen. Du vil oppnå kortsiktige resultater fordi treneren er veldig tent og omgivelsene er det, men du får ikke noe langsiktig utbytte.

— Norges internasjonale suksesser i fotball, har kommet etter langsiktighet. Kanskje det er derfor vi ikke er like gode nå, mener Olaisen.

— Så går det selvfølgelig an å argumentere med at dersom du får en kortsiktig gevinst av å bytte leder, så burde du gjøre det ofte. Det som vil skje da, er at du mister kulturen og langsiktigheten, og gode resultater er basert på langsiktighet.

- Ubrukelig

Med åtte av 14 utskiftninger i løpet av en sesong, stiller Olaisen seg også undrende til forarbeidet norske klubbledelser gjør før de ansetter en ny trener.

— Om du hadde bedt et headhuntingbyrå finne 14 personer, og åtte av dem hadde fått sparken i løpet av et år, så ville du sett på byrået som ubrukelig. Enten går det på liten forståelse for den businessen de driver med, eller så har de for dårlige personkunnskaper om den de ansetter.