Doms— og Sanksjonsutvalget i Norges Fotballforbund akter å behandle overgangssaken som omfatter Stabæk, Vålerenga og tre av klubbenes ledere, i løpet av høsten.

– Vi har foreløpig ikke sett noen dokumenter i saken. Dokumentene vil først sendes ut fra administrasjonen i fotballforbundet og til de anmeldte parter, som får en frist på å komme tilbake med bemerkninger og eventuelle synspunkter på innstillingen, sier leder Sven Olav Larsen i Doms- og sanksjonsutvalget.

Når det vil foreligge en dom i saken, avhenger av om saken skal behandles skriftlig eller om en eller flere av partene krever muntlige forhandlinger. Sistnevnte tilfelle vil normalt ta betraktelig lengre tid.

– Vi kan ikke la dette trekke for lenge ut i tid og kommer til å sette et visst press på å komme i gang med behandlingen av saken, sier juristen til NTB.

Doms- og sanksjonsutvalget består av en leder og to nestledere, som alle er jurister. Ut over dem består utvalget av fire medlemmer uten juridisk bakgrunn.

For å behandle en sak i Doms- og sanksjonsutvalget, må minst fire medlemmer være til stede, av dem minst én jurist.

Om dommen etter hvert skal ankes, vil ankesaken behandles av Ankenemnda i Norges Fotballforbund. Der ender også saken innenfor landets grenser.

I ytterste fall, og dersom helt spesielle kriterier er oppfylt, kan saken ankes videre inn for Idrettens voldgiftsrett (CAS) i Lausanne. (NTB)