Løv-Ham var én av fire klubber som ikke fikk lisens for 2007. – Vi er blitt bedt om å legge frem et regnskap per 31. oktober. I tillegg må vi sannsynliggjøre prognosene for resten av året, sier styreleder Tom Georg Olsen.

Disse prognosene sier at Løv-Ham innen nyttår skal ende opp med et regnskap i balanse.

Men etter å ha styrt mot underskudd, bekreftet daglig leder Jan Kristoffer Mathiassen i BT onsdag at klubben i lisenssøknaden måtte levere et optimistisk høstbudsjett for å komme i null.

Like optimistiske er imidlertid ikke NFF – som derfor krever at klubben bedre dokumenterer hvordan de skal komme opp med pengene.

– Hvor mye penger dreier det seg om?

– Jeg tror det er snakk om et sted mellom én og to millioner.

Det har lenge vært kjent at Løv-Ham har vært i en vanskelig økonomisk situasjon.

Løv-Ham jobber med flere modeller for hvordan de skal få inn penger. Én mulighet er å la investorer kjøpe rettighetene til spillere.

– Vi håper å reise noen millioner på en slik spillerpool, men den vil ikke være klar før i slutten av måneden, sier Olsen.

Forbundet har tradisjonelt hatt en lang vei fra trusler til degradering, men markerte seg i fjor ved å flytte Asker ned fra kvinnenes toppserie.

Klubblisensnemndens leder Jan Løkling sier på generelt grunnlag:

– Hvis klubbene ikke innfrir kravene får de ikke lisens. Da må de spille i annendivisjon.