Oslo Idrettskrets, ved Tina Mjelde og Magne Brekke, har et håp foran tinget til Norges idrettsforbund i slutten av mai. De ønsker et påtaleutvalg der enhver som mener seg forulempet og urettmessig behandlet etter idrettens regelverk eller norsk lov, kan få vurdert saken sin. Oslo Idrettskrets, ved Tina Mjelde og Magne Brekke, har et håp foran tinget til Norges idrettsforbund i slutten av mai. De ønsker et påtaleutvalg der enhver som mener seg forulempet og urettmessig behandlet etter idrettens regelverk eller norsk lov, kan få vurdert saken sin. Foto: Olav Olsen

Oslo idrettskrets: – Saken om Norges Motorsportforbund illustrerer at idretten kan være en arena for alvorlige og uønskede hendelser