Barn og unge kan tidligst få konkurrere på tvers av kommunegrensene i slutten av juni, slik gjenåpningsplanen ser ut per nå. Her fra Skandia Cup i 2019. Barn og unge kan tidligst få konkurrere på tvers av kommunegrensene i slutten av juni, slik gjenåpningsplanen ser ut per nå. Her fra Skandia Cup i 2019. Foto: Richard Sagen

Trøndersk fotballtopp: – På grensen til katastrofe