Avtalen trer i kraft umiddelbart. FIFA sier i en pressemelding at CAS vil være siste ankedomstol også ved fotballmessige disputter.

CAS vil ta seg av rettslige spørsmål fra spillere, men vil ikke kunne gå inn og tolke fotballens regelverk. Også Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) vil overlate rettslige spørsmål til CAS, som ble grunnlagt i 1984 og blir finansiert av Den internasjonale olympiske komité (IOK) og sammenslutningen av de nasjonale olympiske komiteene. CAS har så langt i år behandlet 80 saker. Trolig vil antallet stige betraktelig når også fotballen kommer inn i bildet.