Rival slo kraftig tilbake mot Magnus Carlsen: – En grusom dag