Han trives med kjæresten i Trondheim – utelukker ikke å bli værende i RBK