Bergen arrangerte kamp med gratis inngang til inntekt for støttefond