Dukket opp i Tromsø. Sjekk Høgmos svenskebeskjed til August