– Jeg er fremdeles bitter, sur og forbannet over det