Harald Schjelderup, som av jobbhensyn trakk seg fra formannsvervet i fjor, ble valgt som ny medlem i valgkomiteen.

Det var 74 stemmeberettigede til stede i Brann Corner i går, og det sittende styret ble enstemmig gjenvalg. Styret i SK Brann er: Harald Andersen (formann, valgt for to år), Øystein Hope (nestformann, valgt for ett år), Arild Hetleøen (styremedlem, valgt for to år), Espen Børhaug (styremedlem, valgt for to år), Anita Iversen (styremedlem, ikke på valg), Tor Løseth (varamedlem, valgt for ett år).

Knut Eliassen (31), direktør ved Bergen Airport Hotell, ble valgt som ny medlem i kontrollkomiteen for avgående Knut Hatlem.