Fra 0-4 til 10-0. Her er Brann-møtene vi husker best