Sørlending leverte toppresultater i Skandinavisk Cup

foto