Idrettsprofessor: – Økonomi kan være en barriere for mange flere enn dem som våger å si det

Forsker oppfordrer idrettslag til å være bevisste på de økonomiske barrierene. – Det er det aller viktigste å jobbe med for å øke integreringen, sier Professor Åse Strandbu.