I et dokument har Lars Arne Nilsen skrevet ned oppskriften Brann-suksessen er tuftet på