• Dette er de mektigste menneskene i Det Internasjonale Skiforbundet. En kvinnelig generalsekretær og 17 menn. – Det ser ikke bra ut. Vi har en jobb å gjøre, sier en av dem, norske Erik Røste (på nederste rekke helt til venstre). FOTO: Agence Zoom/FIS

«Én kvinne. 17 middelaldrende og gamle menn. En president som ikke tenker over hva han sier.»

OM SKI-VM: Skifamiliens ledelse er ikke bygget for 2019.