- Drømmescenarioet er at Island vinner, og at Elmar nok en gang får en avgjørende rolle