Trond er 60 år og fortsatt aktiv i sin idrett. Men han tar en stor risiko.