Største hjemmetap på nesten fem år for Sjarmtrollan