Golfsesongen er i gang i Molde - men ser du hva som er annerledes?