«Investeringen i Veton Berisha har vist seg å være fornuftig pengebruk»