Tjente mest av idretts­utøverne – gjorde stort inntekts­hopp