Ruud etter mobbe-varselet: – Klarer ikke å se hva som har kommet fram