Det innebærer at Bråthen fortsetter som sjef for hopplandslaget, men at enkelte administrative oppgaver legges i en helt ny stilling.

– Det er med stor tilfredshet jeg står her nå og akkurat har signert en avtale med Norges Skiforbund som gjør at jeg kan fortsette å jobbe med det jeg elsker. Hoppsporten og utviklingen av den. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på den jobben, sier Clas Brede Bråthen til VG torsdag.

– Jeg er veldig godt fornøyd med at den stillingen jeg skal få jobbe med innebærer at jeg kan få bruke de egenskapene jeg opprinnelig tenkte at jeg hadde som var gode da jeg søkte denne jobben i 2004. Det er engasjementet mitt for sporten i topp og bredde, sier Bråthen.

Avtalen gjør at Bråthen ikke lenger vil rapportere direkte til generalsekretær Ingvild Bretten Berg, som han har gjort til nå, men til den nye sportssjefen som skal ansettes.

– Avtalen som er skrevet under er denne: Bråthen fratrer etter eget ønske stillingen som sportssjef med umiddelbar virkning for å tiltre en ny midlertidig stilling som landslagssjef i hopp for fire år. Stillingen innebærer det sportslige lederansvaret for toppidrettssatsingen innenfor hopp. Stillingen har også ansvaret for samhandling mellom bredde og toppidrett, men ikke ansvaret for administrative oppgaver knyttet til økonomi, hoppkomiteen, arrangement og organisasjonsutvikling. Landslagssjef har ikke ansvaret for, men skal også bidra med markedsarbeid og rekrutteringsarbeid, sier skipresident Erik Røste på pressekonferansen på Ullevaal stadion som startet like over 14.00 torsdag.

Norges Skiforbund vil ansette en ny sportssjef for hopp som Bråthen skal rapportere til. Hoppkomiteen vil konstituere en interimsleder i hopp inntil stillingen besettes. Sportssjef-stillingen skal lyses ut.

Etter det VG får opplyst er Bråthens nåværende arrangementssjef, Ståle Villumstad, høyaktuell som den nye sportssjefen, og da med ansvaret for de administrative oppgavene som fjernes fra Bråthens nye stilling. Bretten Berg vil dog ikke på spørsmål fra VG bekrefte at Villumstad er jokeren i kabalen på torsdagens pressekonferanse.

Villumstad bekrefter overfor VG etter pressekonferansen at han er aktuell til den nye stillingen.

– Bråthen erkjenner at hans kommunikasjons- og samarbeidsform i noen sammenhenger har vært kritikkverdig og skiforbundet erkjenner at man i noen sammenhenger burde tatt opp forholdene på et tidligere tidspunkt, sier Røste.

Av avtalen går det frem at søksmålet til Bråthen heves som forlikt. Skiforbundet dekker halvparten av Bråthens saksomkostninger med 700.000 kroner, som ellers ville blitt dekket av Bråthens fagforening via LO.

Partene var enige allerede i går kveld, men de siste formelle detaljene ble landet torsdag formiddag. Medlem av hoppkomiteen, Stine Korsen, skal etter det VG forstår være den som brakte det gamle kompromissforslaget med Villumstad som administrativ leder sammen med Bråthen som landslagssjef opp på agendaen igjen.

– Vi har gode muligheter til å utvikle idretten vår videre med den rollefordelingen som nå kommer. Jeg håper vi alle sammen møtes i bakken. Og så må jeg si at jeg er dypt rørt over den støtten som sporten vår har fått i den mest krevende perioden vi noensinne har vært inne i. Jeg er helt sikker på at vi i fremtiden kommer til å bruke det vi nå har vært igjennom til å bli enda sterkere. Jeg er dypt rørt over hvor mange som har vist et ekte engasjement for idretten vår. Jeg håper at vi sammen kan vise det når vi til vinteren skal ha skiflygings-VM i Vikersund, sier Bråthen.

– Det er en sak vi vel alle ville vært foruten. Jeg kan ikke skru tiden tilbake, da hadde jeg kanskje gjort det veldig ofte. Så da må vi bare rette blikket fremover og glede oss til en ny og spennende sesong.

Både Clas Brede Bråthen og hoppkomiteen skal ha akseptert løsningen med Villumstad inn som ny administrativ sjef. Skistyret til Erik Røste valgte likevel å vende tommelen ned for tre uker siden: Skiforbundet mente at Bråthen ikke skal få lov til å velge «sin egen» sjef.

Skistyret og Røste mente i stedet at en tredje person burde komme inn utenfra, og ta styringen over grenen hopp.

Dette sa skiforbundets advokat, Nina Sandnes, til VG 30. september:

– Langt på vei aksepterte skistyret denne løsningen, foruten ett vesentlig punkt: At en ansatt får lov til å bestemme hvem som skal være sjefen sin. Beslutningen om hvem som skal være Bråthens leder skal han få delta i, men den endelige beslutningen blir arbeidsgivers, sa Kluge-advokaten.

Etter det VG forstår, og som TV 2 også melder i dag, skal Clas Brede Bråthen og ledelsen i Norges Skiforbund ha sittet i forhandlinger i mer enn ti timer i går, onsdag.

VG avslørte nylig hvordan den tidligere storhopperen Per Bergerud trakk seg i protest fra hoppkomiteen, nettopp fordi forslaget som ble lansert 27. september ble vraket av skistyret.

Nå kan forslaget likevel ende opp med å bli en endelig løsning på konflikten som truer med å velte hele ledelsen i skiforbundet.

Flere skikretser har den siste tiden uttrykt misnøye med at saken ikke finner en løsning. I går, onsdag, valgte Buskerud Skikrets å fremme mistillitsforslag mot Røstes styre – uavhengig av hva som skjer i den pågående Bråthen-saken.

Se også hva Bråthen sa etter drøftelsesmøte med Norges Skiforbund: