• – Det Horneland er utsatt for akkurat nå, er krevende. I RBK har vi tradisjon for å løse ting sammen. Og å stå sammen. Derfor ønsker vi å uttrykke det vi gjør, sier Rune Bratseth. Sammen med Vegard Heggem og Fredrik Winsnes er Rune Bratseth det sportslige alibiet i RBK-styret, og trioen var viktig i prosessen som ledet frem til ansettelsen av Eirik Horneland. FOTO: Kim Nygård

Trioen ansatte Horneland: Nå bryter de vanlig RBK-praksis for å gi sin støtte

Etter den historisk svake sesongstarten er bekymringen større for Eirik Horneland enn for de manglende resultatene.