Over 30 års ventetid så ut til å være over. Så raknet det for Berget og Malmö.