Får hjelp av forbildet sitt når drømmen skal innfris: – Det var Trine som ga meg troen