Avgjørelsen ble fattet under Fifas styremøte i Bangkok onsdag.

Det er ventet at det kommende klubb-VM skal bestå av 16 lag og at selve opplegget blir banket igjennom i løpet av januar/februar i 2025. Det er ikke kjent hvordan fordelingen av klubber blir gjort mellom kontinentene.

Turneringen skal arrangeres hvert fjerde år, og øvrige detaljer om oppsett og gjennomføring blir offentliggjort så fort det er klart.

På det samme styremøtet ble det også vedtatt at antallet internasjonale vinduer med landslagsfotball skal reduseres fra seks til fem.

– Dette er skritt vi gjennomfører for å føre kvinnefotballen opp til et nytt nivå. Vi ønsker å gjøre den enda mer konkurransedyktig, sier Fifa-president Gianni Infantino.

Klubb-VM for menn skal også utvides betraktelig fra og med 2025. Der skal antall lag økes fra sju til 35. Også der er planen at turneringen skal arrangeres hvert fjerde år.