Breddeidretten stenges ned igjen. Breddeidretten stenges ned igjen. Foto: Audun Braastad / NTB

Dette innebærer regjeringens smittegrep for idretten

Lokal nedstengning av breddeidretten, stopp i kampaktiviteten i barneidretten og stenging av idrettshaller er noen av regjeringens nye koronatiltak.

Det ble klart da statsminister Erna Solberg (H) torsdag presenterte grepene som nå tas i lys av den siste tidens økning i smittetilfeller.

Rådene som omfatter idretten er i tråd med de anbefalingene Helsedirektoratet har gitt regjeringen i lys av smitteutviklingen.

Regjeringen setter nå en nasjonal grense på 50 personer på innendørs arrangementer uten fastmonterte seter. Det gjelder blant annet idrettsarrangementer i hallidretter, opplyste statsministeren torsdag.

– Det vil redusere den samlede mobiliteten og dermed smittefaren, sa Solberg om tiltaket som trer i kraft fra natt til mandag 9. november.

I regioner med stort smittetrykk anbefales det i tillegg å innføre to meters avstand ved innendørs fysisk aktivitet. Det vil påvirke idretten.

Fase-inndeling

Regjeringen gir også kommuner med mye smitte råd som omfatter bredde- og barneidretten. Det anbefales at breddeidretten for voksne over 20 år i idretter med nærkontakt igjen stenges ned, og at også aktiviteten for de under 20 år vurderes stanset der smittetrykket er høyt.

Så sent som 12. oktober ble det åpnet for at de delene av breddeidretten som er definert under «fase én» kunne starte normal treningsaktivitet. Regjeringen reverserer ikke den beslutningen på nasjonalt plan, men henviser i stedet til at grep kan tas lokalt.

I utgangspunktet skulle åpning av «fase to» vurderes i månedsskiftet oktober/november, men det er åpenbart satt på vent.

Idretten har selv prioritert gjenåpningen av breddeidretten inn i fire ulike faser. Faseplanen gjelder kun trening. Det har ikke vært åpnet for kampaktivitet i breddeidretten siden landet ble stengt ned i mars.

Anbefaler stengte idrettshaller

Som et lokalt tiltak der det er mye smitte, anbefaler regjeringen i tillegg stenging av idrettshaller, svømmehaller, opplyste statsministeren i torsdagens redegjørelse i Stortinget.

Det samme gjelder lokale treningssentre.

Idrettspresident Berit Kjøll ber idretten støtte opp om regjeringens nye innstramminger.

– Norge står nok en gang i en svært krevende situasjon med høy smitte. Vi respekterer selvsagt regjeringens anbefaling om nye inngripende tiltak i kommuner der smittepresset er høyt, selv om dette kan berøre idretten negativt, sier hun – og fortsetter:

– Vi står nå i en svært alvorlig situasjon, og vi har alle en oppmøteplikt for å delta i den nasjonale dugnaden, slik at vi raskest mulig kan komme tilbake til en mer normal hverdag.

Oppfordring til kommunene

Idrettspresidenten håper samtidig at barne- og ungdomsidretten kan holdes mest mulig i gang innenfor de smittevernregler som gjelder for idretten, og at terskelen er høy før kommunene vurderer ny nedstengning.

– Vi oppfordrer kommunene til å gjøre seg kjent med idrettens smittevernprotokoller, og gå i tett dialog med både idrettsråd og idrettslag slik at man sammen kan finne best mulige løsninger innenfor det handlingsrommet man har, sier Kjøll.

Det var ved midnatt torsdag registrert 22.575 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall. Det var en økning på 620 meldte tilfeller siste døgn.

De siste to dagene er økningen på 1.237 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).