– Vi har ikke konkludert, men vi har som ambisjon å samles fysisk. Den hadde vi også i mars på det ordinære tinget (som var digitalt), så det er samme diskusjon nå. Vi har ennå litt tid på oss. Så må vi følge smittevernsregler, restriksjoner og se an situasjonen, sier konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund.

Idrettens regler tilsier at delegatene på Fotballtinget må være til stede på norsk fotballs generalforsamling for å kunne stemme (fullmakter teller ikke). Fisketjønn vil ikke binde seg til noe dato for når de bestemmer om det ekstraordinære tinget avholdes digitalt eller fysisk, men anslår at de bør ha bestemt seg rundt tre uker i forveien.

NFF ser også på muligheten for å ha regionale samlinger med videooverføring.

– Dette diskuterer vi med styret. Vi vil nok i utgangspunktet drøye så lenge som mulig etter ønsket om å samle folk fysisk. I en så viktig beslutning for norsk idrett er det fint å kunne møtes, sier Fisketjønn.

Han beskriver samtidig at det digitale tinget i mars fungerte bra, og det var her Qatar-avgjørelsen ble skjøvet til ekstraordinært ting, samtidig som det såkalte Qatar-utvalget skal konsekvensutrede hva en VM-boikott har å si for norsk fotball.

– Kan det gjøre det vanskelig for mindre klubber å delta?

– Det er umulig å svare på. Hva man får se hva man beslutter rundt støtteordninger. Reiseutgifter utjevnes mellom delegatene, sier NFFs konkurransedirektør.

– Du nevner at det er en viktig beslutning for norsk idrett. For å ha flest mulig stemmeberettigede, for at demokratiet fungerer sterkest, blir det bedre oppmøte med digitalt ting?

– Det kan jeg ikke svare på. Det har jeg ingen formening om.

– Pandemien betyr vel færre flyavganger og mindre penger hos klubbene?

– Det med reising, og om folk er interesserte i å reise, er en vurdering. Ingen av oss har svaret. Ønsket om å samle folk er der, fastslår Fisketjønn.

Øygarden fra Sotra utenfor Bergen – med seniorlag i 2. divisjon for menn – kommer ikke til å reise på det ekstraordinære forbundstinget om det blir lagt til Oslo. De har vedtatt i styret å være for boikott av fotball-VM i Qatar.

– Er du i PostNord-ligaen, er du ikke toppidrett, men heller ikke breddeidrett. Hvis vi må prioritere å reise på Fotballtinget kontra det å ha spillere i stallen, sier det seg selv hva vi velger, sier klubbleder Marianne Bjorøy.

Hun forstår at NFF ønsker det fysisk, men tror klubbene på grasroten i norsk fotball ikke blir i samme grad representert.

– Hvis de er opptatt av at fotballklubbene skal være representert og si sin mening, kjører de digitalt eller halvdigitalt. Men ønsker de et syn som ikke speiler grasroten, slik det høres ut nå, så kan de legge opp til fysisk møte. Da får de lavere representasjon fra klubbene sine, og det er ikke noen god måte å gjøre det på, mener Bjorøy.

– Tror du det blir færre boikottstemmer av et fysisk ting?

– Det vet jeg ikke. Men hvis det er sånn at de klubbene med best økonomi som møter på tinget, men som ikke gjenspeiler stemmen til grasroten, da får du en konflikt i dette. Det er ikke bra, hverken for fotballforbundet, klubbene eller demokratiet, mener Øygardens leder.

Øyvind Alapnes i Tromsø – klubben som startet hele Qatar-bevegelsen i norsk fotball gjennom tidligere landslagsspiller Tom Høgli – mener man må akseptere at det blir fysisk ting, hvis forholdene tilsier det.

– Tinget har stort sett vært fysisk, så reiseavstand kan man ikke legge til grunn. Men da må Norge være slik at denne type reising er godkjent, påpeker Tromsø-sjefen, tidligere leder av Troms fotballkrets.

– Ville du karakterisert det ekstraordinære fotballtinget som «en nødvendig reise»?

– Da er det isåfall veldig mange person som skal på en nødvendig reise. Generelt vil jeg si at Qatar-avgjørelsen er et viktig spørsmål for norsk fotball, så det bør iallfall være høy deltagelse, svarer Tromsøs daglige leder.

PS! Fra 2006 til 2016 var snittet 209 delegater per fotballting. Fra og med 2014 ble det bestemt at det ordinære forbundstinget skulle holdes i fotballens egne lokaler på Ullevaal stadion. I Oslo er hovedregelen frem til 12. mai at innendørs arrangementer ikke er tillatt.