VG har intervjuet 12 av 13 utvalgsmedlemmer (i tidsrommet 28. april-8. mai). Bare Magnus Sverdrup i Norges idrettsforbund ville ikke svare på spørsmålene. Tre av 12 flagger åpent et ønske om norsk boikott, mens fem er på motsatt side: De sier nå eller har tidligere uttalt at de er imot virkemiddelet om å stille seg utenfor.

18. mai kommer rapporten som skal hjelpe norsk fotball i å ta stilling til om Norge skal boikotte fotball-VM i Qatar neste år. Selve avstemningen skjer på det ekstraordinære fotballtinget 20. juni, der representanter for kretser, klubber og Norges Fotballforbund avgjør.

Om utvalget vil konkludere om Norge bør si ja eller nei til boikott, svarer leder Sven Mollekleiv slik:

– Det får du se når vi leverer 18. mai. Vi er i god prosess og det er ryddig at alle i Fotball-Norge får svar i det øyeblikket vi er klare for å gi en innstilling, sier utvalgsleder Sven Mollekleiv.

UTVALGSLEDER: Sven Mollekleiv leder Qatar-utvalget. Her fra en debatt om valg av ny idrettspresident i 2019. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Følger utvalget NFFs resonnement om at en boikott av VM automatisk betyr en boikott av resten av kvalifiseringen?

– Det får du også svar på 18. mai. Vi vurderer alle virkemidler for å se hvordan vi kan oppnå best mulig resultat for å styrke menneskerettighetene på kort og lang sikt. Da er vi inne og vurderer alle ulike alternativer, svarer Mollekleiv.

Slik svarer 12 utvalgsmedlemmer på spørsmål om boikott og arbeidet med Qatar:

Tom Høgli, tidligere landslagsspiller og samfunnskontakt i Tromsø IL

1. Du er det nærmeste vi kommer en initiativtager til norsk boikott av Qatar-VM. Hvor står du nå etter å ha vært en del av utvalget?

– Først og fremst har jeg lært mye. Vi har hatt interne og eksterne inne i møtene og hatt ekstremt mye møter. Inntrykket mitt er det samme.

2. Er du blitt styrket i troen på boikott etter å ha lært mer om temaet?

– Nei da. Det har ikke forandret seg. Jeg har fortsatt et mål om å komme til en slags enighet, et arbeid som vi alle kan være med på. Vi har også lært de farlige sidene ved boikott av flinke folk.

3. Føler du at du som er erklært boikott-tilhenger er blitt godt ivaretatt og hørt av et utvalg nedsatt av boikott-skeptiske NFF?

– Ja, jeg tror dette er vanskelig uansett. For meg er det veldig fint, og poenget er ikke at jeg skal bli fornøyd. Det er norsk fotball som skal bli fornøyde. Jeg driver ikke valgkamp for mitt synspunkt. Mitt standpunkt er å sette en grense. Jeg skal ikke vinne noe.

UENIGE: Steinar Krogstad i Fellesforbundet og Tom Høgli fra Tromsø. Foto: NTB og Bjørn S. Delebekk

Steinar Krogstad, nestleder i Fellesforbundet

1. Hvordan stilte du deg til boikott før du gikk inn i utvalget, og hvor står du nå?

– Fagbevegelsen/Fagforbundets/LOs interesse i dette er arbeidstagerforholdene. Det jeg har påpekt tidligere, er at begrunnelsen, som er benyttet av klubber, supportere og aviskommentatorer, blant annet VG, som et viktig grunnlag for boikott, er at det har vært forferdelige arbeidsforhold og flere tusen har dødd. Dødstallene er feilaktig brukt, den Guardian-artikkelen kan knapt brukes til noe som helst, iallfall ikke det den er brukt til. Det er oppnådd flere fremskritt i Qatar siden de fikk tildelingen (av VM) og spesielt 2015. Skal det være boikott, må det bygges på et faktisk grunnlag. Det har ikke alle gjort så langt.

2. Men du har sagt du er imot boikott som virkemiddel?

– Ja, sånn vi jobber innenfor fagbevegelsen internasjonalt. Den politikken vi har stått for, er en blanding av press og dialog. Å slå igjen døren og reise hjem, med tanke på arbeidet vi har holdt på med, er uaktuelt, så lenge døren er åpnet gjennom at de fikk tildelingen. Man har fått til en dialog, og man har fått til en forbedring av systemet, selv om de sliter med håndheving. Vi kjenner det fra Norge at det at du endrer en lov, er ikke det samme som at alle sammen følger den.

3. Det finnes medlemmer av Fellesforbundet som vil ha boikott. Hvordan forholder du deg til dem, og hvem representerer du i utvalget?

– Jeg representerer Fellesforbundet og for så vidt også LO. LO har ikke vedtak om boikott, Fellesforbundet har ikke vedtak om boikott. Det er ikke uvanlig at enkelte lokalavdelinger kan ha avvikende synspunkter fra det forbundet har. Vi følger det som landsmøtet i Fellesforbundet, og de har ikke vedtatt noe boikott. Det har heller ikke kongressen i LO gjort. Det er grunnlaget for vår politikk.

SUPPORTERSTEMMER: Ole Kristian Sandvik og Gina Barstad i Norsk Supporterallianse. Foto: Oda Scheel og NTB

Ole Kristian Sandvik, talsmann i Norsk Supporterallianse

1. Hvor sto du i boikottspørsmålet før du gikk inn i utvalget – og hvor står du nå?

– Jeg var for boikott og jeg er for boikott. Hadde vi funnet informasjon der det kom frem at boikott var tydelig feil virkemiddel, hadde jeg ikke hatt problem med å endre mening. Men ingenting tilsier at dialoglinjen som er valgt, har funket bra nok.

2. Er du blitt enda mer overbevist om at boikott er riktig?

– Ja. På en måte blir jeg overbevist over at boikott er riktig virkemiddel. Men det er nyanser her, og boikott vil ikke løse alle problemer.

3. Hvordan synes du dere erklærte boikottforkjempere blir ivaretatt og hørt i et utvalg nedsatt av boikott-skeptiske NFF?

– Jeg opplever at alle er åpne, lyttende og nysgjerrige. Selv om noen av oss visste hva vi mente på forhånd, opplever jeg at alle ser på informasjonen i et kritisk lys, ene eller andre veien. Jeg opplever at samarbeidet er bra. Arbeidet blir ikke påvirket av det.

Gina Barstad, representant Norsk Supporterallianse

1. Hvor står du i boikottspørsmålet nå, og hvor sto du før du ble en del av utvalget?

– Jeg støtter fortsatt en boikott. Det gjorde jeg før jeg gikk inn i utvalget, og jeg mener spørsmålet er om det finnes det en grense for norsk fotball. Hvis den grensen finnes, går den før Qatar. Det har vært interessant å høre om forandringer i regelverket i både FIFA og Qatar, men det er gjennomgående at etterlevelsen ikke følges.

2. Er det enkelt for dere supportere å støtte en boikott, siden dere ikke i samme grad må stå til rette for konsekvensene – som økonomi og reaksjoner fra FIFA?

– Nei, det er ikke lett. Vi supportere er folk som elsker fotball, og vi elsker VM og mesterskap og alt som følger med. Men nettopp derfor kan vi ikke bare stå og se på det som skjer med sporten vår nå. Vår solidaritet er med dem som virkelig får merke konsekvensene av dette: Gjestearbeiderne i Qatar.

3. Hvordan synes du dere erklærte boikottforkjempere blir ivaretatt og hørt i et utvalg nedsatt av boikott-skeptiske NFF?

– Jeg synes vi har fine diskusjoner i utvalget. Det er stort rom for å mene mye forskjellig, så blir det spennende å se hvordan arbeidet skal landes.

FOTBALL-LEDERE: Cato Haug i Norsk Toppfotball og Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner. Foto: NTB og Helge Mikalsen

Hege Jørgensen, leder av interesseorganisasjonen Toppfotball Kvinner

1. Hvor sto du i boikottspørsmålet før du startet arbeidet i utvalget – og hvor står du nå?

– Det har vært helt sentralt for meg å starte åpent. Jeg synes det var en vanvittig viktig debatt, og jeg er glad vi bor i et land der vi kan ta den. Dette har vært en god og bred utredning, møter med ekstremt mange aktører med ulike perspektiv, råd og informasjon. Summen av innsikten jeg har fått, har gjort at jeg ikke kan støtte en boikott.

2. Hvorfor ikke?

– Det aller viktigste for meg er hvordan vi best kan påvirke det som skjer, både på kort og lang sikt. Og hva vi kan oppnå mot hva vi kan tape. Jeg mener utredningen viser at forutsetningene for at en boikott skal lykkes, ikke er til stede, og at de negative konsekvensene potensielt er store. Det handler ikke bare om økonomi, for vi kommer til å komme oss gjennom det, selv om norsk fotball definitivt kan bli satt tilbake. Men det handler også om Norges mulighet til å delta politisk gjennom sin tilstedeværelse der det skjer.

3. I hvilken grad tror du kvinnefotballen – som du representerer – blitt rammet?

– Av de økonomiske konsekvensene, basert på den redegjørelsen vi har fått, er det ingen tvil om at det hadde blitt kutt. Det ville vært alvorlig, men kvinnefotballen vil overleve. Konsekvensene tror jeg hadde blitt aller størst for toppfotballen på herresiden, og da mener jeg særlig sportslig sett.

4. I hvilken grad styrer konsekvensen for kvinnefotballen ditt syn på nei til Qatar-boikott?

– I mindre grad.

Cato Haug, leder av interesseorganisasjonen Norsk Toppfotball

1. Hvor sto du med tanke på en boikott før du gikk inn i utvalget – og hva mener du nå?

– Et veldig vanskelig spørsmål å svare på. Før jeg ble oppnevnt i utvalget var jeg av en todelt oppfatning: Jeg ønsket vite hva klubbene jeg representerer som styreleder i NTF tenker om det. Det visste jeg ikke, men unntak av noen som hadde tilkjennegitt sitt standpunkt, men det var et mindretall av våre 32 klubber. Etter at jeg ble med, er bildet ut mot klubbene det samme, og min holdning nå er at jeg har fått mye større forståelse av problemstillingen. Men jeg presenterer ikke noe personlig syn nå.

2. Tror du utvalget kommer til å enes om en klar ja/nei-innstilling?

– Jeg tror utvalget kommer til å komme med en særdeles tydelig innstilling rettet mot menneskerettigheter generelt og menneskerettigheter i Qatar spesielt.

3. Hvordan forholder du deg til at det er motsetninger i Qatar-debatten blant dine medlemsklubber? Hvilket syn forfekter du i utvalget?

– De som er oppnevnt i utvalget, er at du har erfaring og kompetanse, at du er vurdert som et klokt valg til å være med og at vi har bred representasjon i norsk fotball. Jeg er ikke oppnevnt av NTF for å sitte i det utvalget. Jeg er spurt som Cato Haug om å sitte i utvalget, delvis også fordi jeg sitter som NTF-leder er det en god kobling, for da er toppfotballen representert. Men jeg representerer ikke noe felles syn for Norsk Toppfotball inn i utvalget, for et slikt syn eksisterer ikke. Jeg synes det er uproblematisk og en klar fordel.

4. Er du i en kålete situasjon når Rosenborg har styrevedtak på at de skal jobbe aktivt for boikott, mens Bodø/Glimt har ment det motsatte?

– Nei, det synes jeg ikke. Vi vektlegger ikke hva den enkelte klubb mener. Utvalget har en grunnleggende forutsetning for arbeidet: Alt vi kommer frem til skal være faktabasert. Alle mine innspill, og i den grad vi skal stemme i utvalget, skal jeg basere på fakta.

IMOT BOIKOTT: Erlend Hanstveit som Brann-spiller i 2015. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Erlend Hanstveit, leder Norske idrettsutøveres sentralorganisasjon (NISO), spillernes fagforening

1. Hvor sto du med tanke på boikott før du ble en del av Qatar-utvalget – og hvor står du nå etter å ha innhentet fakta og informasjon de siste ukene?

– NISOs inngang har hele tiden vært hvordan kan vi bedre menneskerettighetssituasjonen i forbindelse med mesterskapet og har vært involvert i Qatar-saken siden tildeling, og det første bekymringsbrevet fra LO/NISO gikk til NFF i 2013. Gjennom de siste fem-seks årene har det skjedd gradvis forbedringer, men like fullt er det bekymring for at dette er endringer på papiret, og vi setter spørsmålstegn ved i hvilken grad etterlevelsen er god nok. Utvalgsarbeidet har gitt oss flere gode perspektiver, og mer dybdekunnskap om spesielt Qatar og FIFA, men også hjemlige forhold.

2. Du er fagforeningsleder for landslagsspillerne. Med tanke på hva et VM kan bety av karrieremuligheter, er det vel unaturlig for deg å gå inn for boikott?

– Det er riktig at å boikotte kan få store konsekvenser, men dette har ikke vært fokuset til spillerne. Spillerne er bekymret for menneskerettigheter knyttet til mesterskapet, og ønsker først og fremst å delta i konkurranser der man kan stille opp uten å måtte bekymre seg for om liv har gått tapt i forbindelse med arrangementet.

– Her er for øvrig våre landslag- og klubbspillere både på herre- og kvinnesiden samkjørte: En undersøkelse vi har gjort, viser at et flertall mener at boikott ikke er riktig virkemiddel, men at vi bør påvirke gjennom krav og markeringer.

3. Har dere i utvalget innhentet informasjon på konsekvensene av en eventuell boikott? Vet du om norske spillere – ved en boikott av Qatar – kan risikere utelukkelse fra senere turneringer i FIFA og eventuelt UEFA-regi?

– Mange markeringer spillerne velger å delta i, bærer med seg en risiko for hvilke tilbakemeldinger man får, spesielt gjennom sosiale medier som offentlig eksponert person. Vi skal også huske på at i en idrettsverden med beslutningstagere med andre syn på arbeidstager- og menneskerettigheter, kan det være kontroversielt å markere selv det åpenbare. T-skjorte-markeringen med fokus på menneskerettigheter kan i så måte få konsekvenser for spillere. Når det kommer til mulige FIFA og UEFA- sanksjoner ved boikott eller andre virkemidler, er dette under kartlegging i utvalget.

MED I UTVALGET: Pia Goyer (til venstre), Kari Lindevik og Kjersti Løken Stavrum. Foto: VG og NTB

Pia Goyer, menneskerettighetsjurist

1. Hvor står du nå med tanke på en boikott – og hvor sto du da du ble en del av utvalget?

– Det vet jeg ikke om jeg vil gå ut med nå. Jeg føler utvalget er betydelig opplyst nå etter vi har gått gjennom fakta i saken på en god måte. Men jeg kan ikke gå ut og si nå hva jeg skal stemme, hvis det blir en avstemning.

2. Betyr det at du antageligvis har bestemt deg inni deg?

– Ja, jeg tror jeg har bestemt meg, siden vi har såpass mye grunnlag.

3. Hva har du lært om Qatar som du som menneskerettsjurist har reagert mest på?

– Du fisker veldig nå. Nå kunne jeg ganske mye om Qatar til å begynne med, siden jeg har jobbet med det tidligere. Jeg synes egentlig jeg har lært mer om FIFA.

4. Slik du leser klimaet i utvalget, tror du dere klarer å enes om en ja/nei-innstilling til boikott?

– Det synes jeg er for tidlig å si. Vi har gode diskusjoner og masse flinke folk. Jeg vet ikke helt hvordan vi kommer til å lande det.

Kjersti Løken Stavrum, adm. direktør i Stiftelsen Tinius og styremedlem i KFUM

1. Hvor står du nå med tanke på en boikott – og hvor sto du da du ble en del av utvalget?

–Jeg var skeptisk til boikott som egnet verktøy før jeg gikk inn i arbeidet. Det vi har hentet inn av skriftlige dokumenter, muntlige kilder og diskusjoner har gitt meg mye ny kunnskap og gjort meg klokere. Av hensyn til utvalgets arbeid vil jeg ikke si hva jeg lander på.

2. Du er av fotballfamilie, men kanskje ikke fullt så sentral i «Fotballfamilien». Hvordan har det vært å komme inn i NFFs utvalg?

– Jeg vil si det har vært imponerende og overbevisende. Grundig og seriøst, det har vært mye jobb som har vært svært godt ledet. Alle skal være trygge på, når den rapporten kommer, at det har vært lagt ned et stort og oppriktig arbeid for å avklare forholdene i Qatar, tilstanden i FIFA og motivasjonen i NFF.

3. Slik du leser klimaet i utvalget, tror du dere klarer å enes om en ja/nei-innstilling til boikott?

– Sånn jeg leser utvalget, tror jeg vi greier å legge en god begrunnelse for det vi kommer frem til. Det er en konstruktiv og diskuterende gruppe.

Kari Lindevik, leder av interesseorganisasjonen for Divisjonsforeningen (klubbene i 2. og 3. divisjon)

1. Hvor står du nå med tanke på en boikott – og hvor sto du da du ble en del av utvalget?

– Jeg står på samme sted. En boikott er nødvendigvis ikke er det rette.

2. Hva har du lært som gjør at du fortsatt har det standpunktet?

– Jeg har lært mye om det bakomforliggende. Det som har skjedd, og det man håper skal skje. Det handler om menneskerettigheter. Men det er mange andre ting det vil ramme.

3. Frykter du for konsekvensene for dine medlemsklubber hvis det blir boikott?

– Dit er vi ikke kommet i arbeidet ennå.

KRETSLEDERE: Tore Christian Gjelsvik og Gro Langdalen representerer breddefotballen i Qatar-utvalget. Foto: Ivar Thoresen og NFF

Gro Langdalen, leder av NFF Akershus (fotballkretsen)

1. Hvor sto du i boikottspørsmålet før du gikk inn i utvalget – og hvor står du nå etter å ha satt deg inn i saken?

– Jeg gikk inn med et åpent sinn og har gitt mine meninger til utvalget. Jeg har sagt før at jeg har vært imot boikott, men om jeg har endret mening vil jeg ikke komme inn på nå – ikke før rapporten er fremlagt.

2. Du har et klart standpunkt?

– Ja, det har jeg.

3. Du representerer bredden i Fotball-Norge. Frykter du for konsekvensene for breddefotballen med en boikott?

– Du kan si det sånn at det er det utvalget jobber med. Det vil bli belyst i rapporten.

4. NFF har signalisert at de ønsker dialog og ikke boikott, du er selv en valgt leder i NFF-systemet. Frigjør du deg fra NFFs linje og tenker selv i boikottspørsmålet? Eller følger du dine egne forbundstopper automatisk?

– Jeg har gått inn i utvalget med åpent sinn. Ingen har sagt til meg at jeg skal si sånn eller slik, jeg har ingen bindinger og blitt plukket ut etter å ha vært i fotballen i mange år. Det jeg tenker og det jeg mener, blir tilkjennegjort i rapporten.

Tore Christian Gjelsvik, leder NFF Hordaland (fotballkretsen)

1. Hvor sto du med tanke på en boikott før du gikk inn i utvalget – og hvor står du nå etter å ha lært mer?

– Jeg gikk inn i utvalget med et åpent sinn og skal gi mine meninger i utvalget.

2. Du representerer bredden i Fotball-Norge. I hvilken grad har du fått inntrykk av konsekvenser for bredden ved en eventuell boikott?

– Det er en av tingene som utvalget holder på å utrede og vil være belyst i rapporten som kommer.

3. NFF har signalisert at de ønsker dialog og ikke boikott, du er selv en valgt leder i NFF – frigjør du deg fra NFFs linje og tenker selv i boikottspørsmålet? Eller følger du toppenes spor automatisk?

– Jeg har gått inn i utvalget uten som helst binding. Jeg sitter der i kraft av min person og min lange erfaring i norsk fotball. Mine meninger tilkjennegir jeg gjennom utvalgets arbeid.