Spelarutvikling sto høgt på lista i Øygarden-samarbeidet. Her er dei i gong.