FORTSATT KONTAKT: Selv om Marit Bjørgen legger opp, kommer hun til å holde kontakten med Charlotte Kalla. Bjørgen inviterer Kalla til treningsopphold i Oslo og da lover hun å varte opp den svenske skiyndlingen. FORTSATT KONTAKT: Selv om Marit Bjørgen legger opp, kommer hun til å holde kontakten med Charlotte Kalla. Bjørgen inviterer Kalla til treningsopphold i Oslo og da lover hun å varte opp den svenske skiyndlingen. Foto: Mariann Dybdahl

Kalla fristes av Bjørgen-tilbud