Vitensporten er et samarbeid mellom Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Universitetet i Agder (UiA) og Fædrelandsvennen.

VITENSPORTEN: Dommeren i fotball ble introdusert rundt 1880 som en megler (referee) i situasjoner hvor spillerne var uenige. Selv om dommerrollen er betraktelig annerledes i dag, er kjernen i oppgaven den samme; å sørge for at spillets lover følges.

Hoveddommeren beveger seg fritt på banen for å være i stand til å fatte den beste beslutningen i situasjoner som oppstår. Studier viser at dommere på toppnivå løper like mye som spillerne i løpet av en kamp – i overkant av 10 km. Denne distansen dekkes gående, ryggende, joggende eller spurtende, avhengig av spillets gang.

Men dommere gjør feil. Som alle andre på banen. Det er kanskje ikke så rart, siden dommere må fatte beslutninger raskt. Under sterkt press. Og ofte uten fullstendig innsikt i ulike spillsituasjoner. Paradoksalt nok er dommeren ofte dårligst posisjonert når de viktigste avgjørelsene tas – i situasjoner i straffefeltet.

Betydning av et straffespark

Sannsynligheten for å score på straffespark i fotball er omtrent 80 prosent. Potensielle straffeavgjørelser er dermed noen av de viktigste avgjørelsene som tas av fotballdommere. Betydningen av straffespark underbygges av det faktum at gjennomsnittlig antall mål i profesjonell fotball er omtrent 2,5–2,7 (2,72 i VM-sluttspill). Avgjørelser om hvorvidt man skal tildele et straffespark eller ikke har dermed stor sjanse for å påvirke utfallet av en fotballkamp.

Betydning av avstand, vinkel og innsikt

For å redusere antall feil har studier vist at dommernes evne til å posisjonere seg er avgjørende. FIFA anbefaler at dommere til enhver tid er under 20 meter fra en situasjon som oppstår. Men det er ikke bare avstanden som er viktig.

I en studie fra UiA lot vi et ekspertpanel (EP) bestående av to aktive dommere med relevant akademisk bakgrunn analysere dommeres bevegelse og plassering når de foretok korrekte eller feilaktige avgjørelser i potensielle straffesparksituasjoner i profesjonell fotball.

Resultatene viste at dommerens posisjonering var avgjørende for å fatte riktig beslutning:

* Dommerne fattet 83 prosent korrekte avgjørelser når avstanden var under 10 meter til situasjonen. Når dommeren var over 20 meter fra situasjonen, var kun 50 prosent av avgjørelsene korrekte.

* Dommerne dømte rett i 86 prosent av situasjonene med god innsikt, og kun 27 prosent når innsikten var dårlig. Dårlig innsikt var eksempelvis når spillere distraherte dommerens synsfelt.

* Når dommerne hadde god vinkel til situasjonen, var 88 prosent av avgjørelsene korrekte, mens 40 prosent av avgjørelsene var korrekte når dommeren hadde dårlig vinkel. Dårlig vinkel er når dommeren befinner seg rett bak (0 grader) en spillsituasjon, mens en god vinkel er når dommeren er mer eller mindre vinkelrett (90 grader) på en hendelse.

Betydning av bevegelse og plassering

Det er altså ikke bare kjennskap til regelverket som er viktig for dommere, men også fysisk kapasitet og evnen til å lese spillet og posisjonere seg hensiktsmessig. Det å posisjonere seg hensiktsmessig for en dommer vil være å skaffe seg mest mulig vinkel til spillet. Derfor forholder dommere seg til det vi kaller dommerens diagonal eller en tenkt linje på skrå av spillebanen mellom hjørneflaggene som er plassert lengst borte av assistentdommerne.

Denne diagonalen er et utgangspunkt for bevegelsen til dommerne og skal selvsagt ikke følges slavisk. Men det er spillet og spillets utvikling som er avgjørende for at dommeren er på rett plass til rett tid. Og i toppfotballen og under VM i Qatar ser vi at de beste dommerne stadig fraviker denne diagonalen når dette er nødvendig.

Videre bør dommere også være klar over at de fleste potensielle straffespark er knyttet til felling av spiller, og behovet for å ha en klar innsikt til spillernes bein gjennom kort avstand og god vinkel kan være av avgjørende betydning. Spesielt viktig er dette i toppfotballen, der det kreves at dommerne skal skille mellom taklinger som «soft» kontakt (på overkropp) eller «light» kontakt (på beina), som ikke skal bestraffes, og vanlige taklinger, som skal bestraffes.

Betydning av straffespark i Qatar?

I et VM er det ofte små marginer som skiller suksess og fiasko. Eksempelvis ble 11 av 16 kamper i VM-sluttspillet i 2018 avgjort med ett måls margin. Dommeravgjørelser kan derfor bli avgjørende for hvilke lag som til slutt løfter trofeet i Qatar 2022.

Som i 2018 har årets VM-dommerne hjelp av VAR, som skal gripe inn dersom dommere gjør en klar feil i potensielt kampavgjørende situasjoner. Selv om dette skal gjøre fotballen mer rettferdig, er det verdt å merke seg at VAR kun skal gripe inn i situasjoner hvor det er åpenbart at dommeren har gjort feil.

I fotball er det nemlig mange situasjoner som ikke har et fasitsvar. Det er opp til dommerens skjønn.

Når dommeren er dårlig plassert og gjør skjønnsmessige vurderinger, øker sannsynligheten for at visse lag får dommerfordeler. Studier har nemlig vist at dommere er mer tilbøyelig til å dømme i favør lag som er publikumsfavoritt eller er det høyest rangerte laget. Spesielt når stressnivået blir høyt – som i et VM.

Så gjenstår det å se om årets verdensmester i fotball blir kåret etter et korrekt i dømt straffespark eller en annen god avgjørelse fra finaledommeren som er på rett plass til rett tid.

Bjørn Tore Johansen er professor ved Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving, UiA. E-postadresse: bjorn.t.johansen@uia.no Foto: UiA
Martin Kjeøen Erikstad er postdoktor ved UiA. E-post: martin.erikstad@uia.no Foto: UiA

Referanser:

Johansen, B. T., & Erikstad, M. K. (2021). A preliminary analysis of the importance of distance, angle, and insight when soccer referees make penalty decisions. Frontiers in Sports and Active Living, 2, 218. https://doi: 10.3389/fspor.2020.595703

Erikstad, M. K., & Johansen, B. T. (2020). Referee Bias in Professional Football: Favoritism Toward Successful Teams in Potential Penalty Situations. Frontiers in Sports and Active Living, 2, 19. https://doi.org/10.3389/fspor.2020.00019