Her er Tengstedt på plass i Portugal: Møtt av stort presseoppbud

foto