Søm-gutten senket KRS. Nå sammenlignes spesialskuddet hans med skuddet til verdens beste spiller

foto