Molde Fotballklubbs regnskap viser et overskudd på 75 millioner kroner. Molde Fotball AS leverte et resultat på 24 mill. i fjor, opplyser økonomisjef Odin Holm Olsen.

Samlet gikk klubb og samarbeidende aksjeselskap dermed 99 mill. i pluss i fjor. Molde Fotball AS eies av Stiftelsen Molde Fotball (2/3), etablert av Kjell Inge Røkke, og Bjørn Rune Gjelsten (1/3).

Selskapet har en avtalefestet rett til å markedsføre Molde FK, og formålet er å sikre Molde Fotballklubb økonomisk.

Selskapet finansierer kjøp av spillerrettigheter og har - på papiret - retten til fremtidige salgssummer. Men Røkke har uttalt at alle inntekter skal tilbake til klubben.

Med inntekter på 215 mill. (kun klubb) erobrer den «lille» romsdalsklubben posisjonen som Norges største målt i omsetning – etter å ha passert en Rosenborg-økonomi i nedgang.

– Tallene gjenspeiler at vi har gjort det bra i Europa. Det viser også hvor viktig Europa er for oss og for norske lag. Det er utrolig kjærkomne penger for et norsk eliteserielag, sier Molde-direktør Ole Erik Stavrum.

DIREKTØR: Ole Erik Stavrum. Foto: Bjørn S. Delebekk

På toppen av enorme Europa-inntekter, kommer ordninger fra det offentlige. Molde kunne bokføre 11,4 millioner i coronakompensasjon.

Usikkerhet

Molde-økonomien endte godt, men en rekke ansatte i klubb og AS ble permittert enten fullstendig eller i en viss stillingsgrad i perioden mellom pandemi-utbruddet og frem mot fastsettelsen av seriestart.

Molde-ledelsen forstår at det blir stilt spørsmål ved at klubben får offentlig støtte i det som ble et svært lukrativt år.

– Ja, og jeg synes det er sunt å stille spørsmålet, sier økonomisjef Odin Holm Olsen.

– Vi har søkt på det vi var berettiget til å søke på, svarer Stavrum.

– Kunne dere latt være å permittere?

– Ikke med den usikkerheten som var i mars og april. Da hadde vi ikke innsikt i hvordan det skulle utvikle seg.

Molde ønsker ikke å gå i detalj på hvor mange som ble permittert eller oppgi eksakte beløp for lønnskompensasjon fra NAV.

– Bakgrunnen for permitteringene var at vi ikke fikk avviklet kjernevirksomheten vår i den situasjonen vi da befant oss i og hadde massiv usikkerhet tilknyttet de økonomiske ringvirkningene av covid-19 og våre ordinære kontantstrømmer, sier Holm Olsen.

Frivillige lag og organisasjoner ble i fjor kompensert for tapte inntekter fra arrangement, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med covid-19-utbruddet.

I «krisepakke 2» kunne klubbene få kompensert 70 prosent av inntektsbortfallet, altså differansen mellom budsjetterte inntekter og faktiske inntekter. Bortfalte kostnader skulle også trekkes fra.

Ordningen er tillitsbasert. Klubbene plikter å oppgi en budsjettert inntekt som er realistisk og i samsvar med tidligere regnskap.

Molde - klubben med størst inntekter og størst overskudd - er blant klubbene som har fått mest i offentlig støtte. Bare Rosenborg (25,3 mill.) og Brann (17,1 mill.) har fått mer.

Bare for Arsenal-kampen i Europa League fikk Molde 2,2 millioner fra staten etter et beregnet inntektsbortfall på 3,2 millioner.

Det er mer enn Sandefjord fikk for 15 hjemmekamper i Eliteserien: 1,6 mill.

Det er i stor grad Europa-deltagelsen som gitt offentlige midler til Molde.

Molde søkte om 9,3 millioner for syv hjemmekamper i Europa, og fikk kompensert 6,5 millioner (70 prosent).

For kamper spilt i Eliteserien, har Molde blitt moderat kompensert sammenlignet med en rekke andre klubber. Åtte klubber har fått mer enn Molde.

– Vi har vært veldig bevisst på vår søknadslinje, og vi føler at den er konservativ og godt innenfor, sier Odin Holm Olsen.

Han trekker frem klubbens trofaste og lojale publikum og samarbeidspartnere som sto ved sesongkortkjøpene sine. Dermed fikk Molde en betydelig andel inntekter på seriekamper (8,5 mill mot 12,9 mill. året før ifølge årsrappporten).

STATEN BETALTE: Arsenal og Eddie Nketiah besøkte Molde i november i fjor. Molde - her representert ved Sheriff Sinyan - fikk kompensert 2,2 millioner for tapte inntekter som følge av publikumsrestriksjoner. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Økonomisjefen svarer «ja» på spørsmål om Moldes solide kompensasjon er fair.

– Vi har hatt betydelige tap som følge av å spille hele 2020 sesongen med 0, 200 eller 600 tilskuere. Vi har også hatt betydelige merkostnader, spesielt knyttet til E-cupspill under en streng UEFA-protokoll. Dette ble det naturlig nok ikke søkt refusjon om ettersom kompensasjonsordningene for idretten var basert på inntektsbortfall, sier han.

– I likhet med andre klubber hadde også vi som arbeidsgiver betydelig økonomisk usikkerhet i fjor. Vi måtte permittere ansatte og det var først etter kvalifiseringen til gruppespillet i Europa League, at det ble klart at vi ville klare oss økonomisk i 2020.

– Det er mange tall, men hvis jeg skal få trekke frem ett tall, som begeistrer mer enn noe annet, så er det rankingkoeffisienten Norge får i europacupen i år, som følge av vår prestasjon. At de styrkes år for år, gjør at vi får flere inngangsbilletter til Europa for norske klubber.

PS! Ifølge årsberetningen har Molde Fotball AS kjøpt Molde FKs markedsrettigheter for kr 0 i 2020. I 2019 var dette beløpet 47,7 mill.

– Dette skyldes en dynamisk prismodell i samarbeidsavtalen hvor overføringsbeløpet mellom klubb og AS er avhengig av fotballklubbens selvstendige resultat. Nå stod klubben godt på egne ben som følge av sportslige prestasjoner. Dermed ble rettighetene svært rimelige for samarbeidende selskap i 2020, sier Odin Holm Olsen.