Kolstad-profilens ukjente fortid: - Jeg var ekstremt god