Har vært svært viktig for begge to — slik kommenterer de treneravgangen