Krever at trening i store haller nordpå skal sidestilles med utendørstrening sørpå