Marthine Østenstad er blant spillerne som de siste årene har tatt turen fra Viking til Klepp. Fra 2022 frykter Klepps sportslige leder at spillere kan gå den motsatte veien. Marthine Østenstad er blant spillerne som de siste årene har tatt turen fra Viking til Klepp. Fra 2022 frykter Klepps sportslige leder at spillere kan gå den motsatte veien. Foto: Anders Minge

Klepps sportslige leder ønsker ikke Viking velkommen til Toppserien fra 2022