Overlegent Stjørdals-Blink reddet plassen i Obosligaen