Tidligere rektor ved Norges idrettshøgskole, nå  professor emeritus ved UiA, Gunnar Breivik (t.v.) og instituttleder og professor i idrettsvitenskap Sveinung Berntsen, UiA. Tidligere rektor ved Norges idrettshøgskole, nå professor emeritus ved UiA, Gunnar Breivik (t.v.) og instituttleder og professor i idrettsvitenskap Sveinung Berntsen, UiA. Foto: Magnus Nødland Skogedal

Dette er Vitensporten 

Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Universitetet i Agder (UiA) lanserer Vitensporten, i samarbeid med Fædrelandsvennen.

VITENSPORTEN: Målet er å spre vitenskapelig kunnskap om idrett, trening, fysisk aktivitet, kroppsøvingsfaget og friluftsliv til folk flest. 

Hva skal til for å bli i god form? Hvorfor blir enkelte idrettsutøvere best? Hva bør en lære i kroppsøvingsfaget? Hvordan få til givende men enkelt friluftsliv i sitt nærområde? Disse, og lignende spørsmål, florerer det av på nettet. Gjennom denne spalten ønsker vi å ta opp aktuelle utfordringer relatert til bevegelse, trening, fysisk aktivitet, sport og idrett, og gi gode svar basert på vitenskapelig kunnskap. 

Les mer om instituttet vårt og vår forskning her.

Vårt fagfelt favner mye, fra enkel mosjon og lek i barnehagen til toppidrett. Vårt institutt samarbeider med flere sports- og idrettsklubber, idrettslag og foreninger fra lokalt til internasjonalt nivå, og vi ønsker at flere skal få tilgang til vitenskapelig kunnskap om sport og idrett. 

Noen av våre prioriterte samarbeidspartnere i regionen er blant annet IK Start, Vipers, Randesund idrettslag, Agder fotball krets, Agder idrettskrets, Olympiatoppen Sør, DNT-Sør, Midt-Agder friluftsråd og flere grunn- og videregående skoler.  

Hvem er vi? 

På vårt institutt er vi ca. 50 ansatte, med spesialkompetanse innen ulike felt.   

Vi forsker på hvordan våre beste idrettsutøvere kan bli enda bedre, men også hvordan vi kan få enda flere barn og unge til å delta i idrett lenger. Kroppsøvingsfaget i skolen og bevegelse og lek i barnehagen er også forskningsområder vi er opptatt av. Friluftsliv, både som arena for folkehelsen, men også knyttet opp mot skolen er viktige forskningsfelt.  

Vi forsker også på helsegevinsten ved å trene eller være fysisk aktiv, men også hvordan en kan tilrettelegge for å få flere til å være mer i aktivitet. I den seinere tid har vi også engasjert oss i e-sport (som er noe annet et «gaming»). Vi jobber nå sammen med teknologimiljøet på UiA for at en kan studere akademisk e-sport hos oss. 

Ved UiA har vi hatt idretts-, kroppsøvings- og/eller barnehagelærerutdannelse i en årrekke. I dag utdanner vi morgendagens trenere, idretts- og kroppsøvingslærere, barnehagelærere, friluftslivsveiledere, forskere, og også dyktige medarbeidere som jobber med å få flere til å være i mer aktivitet. 

Vårt fagmiljø består av kunnskapsbevisste menn og kvinner, fra ung til mer erfaren, masterstudent og professor, som alle ivrer for fagområdene våre.   

Noe du lurer på? 

Vi ønsker å være tilgjengelige for alle som søker kunnskap om idrett, trening, fysisk aktivitet, kroppsøvingsfaget og friluftsliv. Er det noe konkret du lurer på, er sjansen stor for at også andre lurer på akkurat det samme. Ta kontakt med instituttleder Sveinung Berntsen på e-post sveinung.berntsen@uia.no, det kan gi oss verdifulle innspill til videre innlegg.

Vi håper at våre innslag kan bidra til å skape både mer lyst til å komme seg ut og i aktivitet, at enda flere får øynene opp for hvor viktig idrett, lek i barnehagen og kroppsøvingsfaget er samfunnsmessig, og ikke minst en forståelse for hvordan kunnskap blir til.

God lesing!

Les første innlegg her:

E-sport, mer enn gaming