Nilsen og TIL har svært ulikt syn på bakgrunnen for at Nilsen i starten av forrige uke fikk sparken som TIL-trener. NRK omtalte saken først og advokat Torgeir Knutsen bekrefter over for iTromsø også at han er engasjert av Nilsen.

— Ja, det stemmer det. Vi har avtalt et møte med TIL førstkommende fredag, sier Knutsen.

Ifølge Knutsen har de en del krav over for klubben.

— Vi har sendt et brev med en del krav vi har framsatt over for TIL. Jeg ønsker ikke å gå inn på hvilke krav vi har kommet med, sier Knutsen.

iTromsø spurte blant annet om det var et krav fra Nilsen om å få tilbake jobben uten at Knutsen ville kommentere det. Knutsen mener blant annet at oppsigelsen er ugyldig siden han ikke har mottatt en oppsigelse formelt sett.

Ifølge advokaten skal Nilsen ha reagert på utsanget fra Per Aronsen om at «Nilsens lederstil og håndtering av spillere er uforenlig med lederstilen TIL skal ha hos sine ansatte og ledere.».

– Jeg kan bekrefte at det er etablert en dialog med Steinar Nilsens advokat. Og at dette vil bli prioritert fra begge parter. Det er det vi kan si nå, sier TILs advokat Stig Bjørklund til NRK.