Idrettsforbundet kjøper folk med gode OL-kontakter: Fjørtoft fakturerte over 200.000 kroner