Forlot Kolstad for to år siden - nå kommer han hjem