Flere idretter blir hardt rammet av skoleforslag: - Krise

foto